!درنو هیوادوالو
د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند Pashtoons Social Democratic Party -PSDP د پښـتـنـو د یووالی ورځ د ۱۲/۱۱/ ۱۹۹۳ نیټی

راهیسی هر کال په بیلابیلو بڼو او بیلابیلو ځایونو کی نمانځی.
سږکال ( ۲۰۱۱ ع کال) ئی هم دډسمبر د میاشتی په لسمه نیټه دجرمني د لیورکوزن په ښار کی د يوی درني غونډی د جوړیدلو تابیا کړی ده.
د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوندپدی وسیله له ټولودرنو هیوادوالو او د نظر خاوندانوڅخه هیله کوی چی پدی اړینه او تاریخي غونډه کی له مونږ سره ګډون وکړئ،اود پښتنود یووالی ورځ لا ښکلی او درنه کړئ
په درنښت.
د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند

د غونډی ځای
Forum Volkshochschule
Am Büchelter Hof 9
51373 Leverkusen
Germany

نیټه او وخت 10 Dezember 2011 :د ډسمبر لسمه نیټه دخالی (شنبی) ورځ د ماښام پنځه بجي(17:00 Uhr)
E-Mail: psdp@gmx.net – pashtoonkhwa@gmail.com

Door Guest