ویډیو

په کندهار کي زوروري چاودني او جګړه

 

 

پینټاګون د اسامه ویډیو فلمونه ښکاره کړه

 

کې یوه ښځه ډیره سخته ووهله شوه McDonalds په یوه

افغان بندیان

د افغان ما شومانو د لو بو نوائ ډول

امریکا یي عسکر افغان ما شومان په کاڼو ولي

په جاپان کې د سیلابونو نوئ ویدیو