له دود سره سم دتېر په څېر دنښتر دودیزه کالنۍ مېله او مشاعره دلویې پکتیاپه مرکز ګردېز ښار او دجرمني په بایرن آیالت کې په یوه ورځ لمانځله کیږي .

دا پرتمینه  لمانځنه به  په ګردېز ښارکې  له  خیره سره دراتلونکې جمعې مباره کې په ورځ  دسهار له اتو بجو څخه وروسته پیل شي .

دجرمني  په  بایرن  آیالت  کې به یاده لمانځنه  که ورځ لمرینه وه  دتېر کال  په  څېرله  تالاره  پرته  په  آزاده فضأ کې  دجمعې  مباره کې  له لمانځه  ادا کولو څخه وروسته  صورت  ونیسي .

نېټـــــــــــــــــــــــه:

دغبرګولي میاشتې ۲۶ مه چې دجون له ۱۵ مې نېټې سره سمون خوري

وخــــــــــــــــــت :

په ګردېز ښارکې دسهار له اتو او  په  جرمني کې دماسپښین له دوو بجو څخه وروسته

په لویه پکتیا کې مالوماتي تلیفونونه :

۰۷۰۶۱۱۹۹۷۶

۰۷۰۸۱۹۸۲۵۸

۰۷۹۷۲۷۲۵۴۶

په جرمني کې مالوماتي  تلیفون :

۰۰۴۹۱۷۳۴۷۰۸۳۸۸

Door Guest