موقف خانقاه عا لیه نقشبندیه مجددیه عمریه ضیایه

                             بسم الله الرحمن الرحیم

                             خانقاه عا لیه نقشبندیه مجددیه عمریه ضیایه

                             قلعه جواد کابل درباره انتخابات سال( ۱۳۹۳)

                                                      موقف

     قال الله تبارک وتعالی ــ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ــ

                               اَ لَّذیِن اِن مَّکَّنّهُم فِی اًلاَرضِ اَقَامُوالصَّلوةَ وَاَتَوُالزَّکَوةَ

         وَاَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَواعَنِ المُنکَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الاُمُورِ

  یعنی ایشان کسانی هستند که اگربه آنان در روی زمین حکومت واقتدار داده شود، اقتدارخود رادر امور دین صرف می نمایند که نمازها را برپا می دارند و زکات را ادا می نمایند، و مردم را بسوی کارهای نیک دعوت میکنند، و از کارهای بد باز میدارند، و سرانجام همه کارها دراختیار خداوند (ج)است. معارف القرآن صفحه ۳۱۱ــ ج ــ ۹ ــ

توضیح: تفسیر ضحاک فرموده است که دراین آیت به کسانی هدایت داده شده است که خداوند متعال جلت عظمته به آنانیکه ملک وسلطنت عطا فرموده است باید که دراقتدار خود کارهای را انجام دهند که خلفای راشدین در عهد وقدرت خویش انجام داده بودند. بنا بر فرموده آیت مذکوره، هر زعيم افغانستان که متصف به صفات مذکوره ومتحمل مواد ذیل درعرصه عمل میباشد مایان موافق وهمکار وی میباشیم.

تفصیل مواد قرار ذیل است:

خواهان:

۱: حاکمیت کامل شریعت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم

۲: حفظ تمامیت ار ضی، استقلال ووحدت ملی.

۳:  خروج مطلق نیرو های خارجی ازکشور، هر چه زودتر باشد

۴. تلاش راستین و مخلصانه برای ایجاد تفاهم و مصالحه ملی

۵: رفع فساد اداری وتامین صلح وامنیت.

۶: در کنار مکاتب عصری، توسعه مدارس دینی، رشد تعلیمات فنی ومسلکی

    طبق تکنالوژی معاصر

۷: سپردن وظائف به اشخاص متدین، مسلکی و ورزیده .

۸: رشد اقتصاد و زیربناها وتوسعه تولیدات داخلی، وجلب سرمایه گزاری داخلی وخارجی

    مطابق به ارزشهای اسلامی.

۹: باز سازی افغانستان وبهبودزندگی فردی، اجتماعی ملت مظلوم افغانستان

۱۰: سیاست خارجی استواربه منافع ملی طبق اصول و مقررات بین المللی مطابق به

   ارزشهای اسلامی، وروابط حسنه با تمام کشورهای جهان وبالخصوص باکشورهای        اسلامی وهمسایگان. و سیاست مبتنی بر عدم مداخله در اموریکدیگر.

Comments are closed.