د جا ن کیري په منځګړ تو ب ددواړو نو ماندانو تر منځ پر یکړه

د جا ن کیري په منځګړ تو ب ددواړو نو ماندانو تر منځ پر یکړه

۱- ټولې ۸ ملیونه رایې به ۱۰۰ په سلو کې د سره وکتل شي.

2- دپلټنو پړاو به په کابل کې په ۲۴ ساعتونو کې پیل کېږي

۳- رایبکسونه به د ایساف له لوري کابل ته رالیږدول کېږي. او د رایو امنیت به ایساف او افغان امنیتي ځواکونه به ګډو سره نیسي

۳- د دې رایود سره کتل به د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې، د دواړو کاندیدانو د استازو په شتون کې کېږي.

۴- د رایوو د سره کتل به د نړیوالو معیارونو سره سم وي .

۵- د افغان ولسمشر څخه هیله وشوه تر څو د تحلیف وخت وځنډوي.

۶- دواړه کاندیدان په دی سره همغږي شول چې د ملي وحدت حکومت به جوړوي

Comments are closed.