اعلان فوتی

رفتی و سودای عشقت را به سر دارم هنوز     جامه های غصه و دردت به بر دارم هنوز

بر امبد ابنکه در خوابت بينم خواب نيست    ديده ی بيدار شب ها تا سحر دارم هنوز

انجمن پناهندگان افغان شهر اپلدورن با تاثر عميق اطلاع حاصل نمود که محترم محمـد ظاهر “نزار” فرزند مرحوم محمـد طاهـر نزار (معـاون اسبق پشتنی تجارتی بانـک)و خانم رقيه نزار در اثر وقع نابهنگامبه روز جمعه

  مورخ 27 جنوری 2012 داعِِِِِِِِِِه  اجل را لـبيک گفتند

انالله و انا اليه راجعون

جنازه مرحومی بروز پنجشنبه مورخ 2 فبروری 2012 به ساعت 10:30 دقيقه قبل از ظهر از

Monuta Osselveld

Veenhuizerweg 143

7325 AK Apeldoorn

برداشته شده وبعد از ادا نماز به ساعت 12:00 ظهر در حظيرة اسلامی بخاک سپرده ميشود

Begraafplaats

Heidehoff 95

7339 GM Apeldoorn

فاتحه مردانه و زنانه یروز پنجشنبه مورخ 2 فبروری 2012 از ساعت 14:00 بعد از ظهر الی 16 عصر از طرف  فاميل های نزار , لطيف , بارک, نبيل , پاسوال , حنيفی , صافی و وابستگانشان در مسجد ترکها به آدرس ذيل گرفته میشود

Molenstraat 61

7311 MX Apeldoorn

 

Comments are closed.