: د مبارکی پیغام

رهرڅه له مخی ستاسومحترمینو پاک حضورته تحپه یی نبوی پیش کوم چی عبارت ده له اسلام علیکم ورحمته الله څخه اورسته له سلام نه تاسو ده افغان راډیو سی له شکلی اوزیبا پکتیکا ولایت نه ده انټرنیټ په پاڼه اروم موبارکی وایم تاسوته دلاشوپرمختګونو هیله لرم اودرته ده لابریاوی غوشتونکی یم الله ج موکامیابه لره اوورسته درځحه هیله لرم که تاسو دی پاڼی ته دلاشکلیء بڼه ورکړی یعنی مخکنی پروګرامونه مرکی اوداسی نورلکه څنګه سی دنور راډیویی پاڼو مخونه وینو نوهیله می داده الله دی وکړی سی زوماهیله به اومنی ستاسورور عبدالجبارعابد خواجه خیل له دوبی نه

Reacties zijn gesloten.