انالله وانالیه راجعون

 ډاکټرمحمدقاسم همت، محمداعظم، محمدآصف ننګ اومحمدشریف ـ زامن،

 ډګرجنرال حسام الدین حسام اوحاجی حبیب الله ـ وریرونه،

 محمد اکرم همت، جمال کټوازی، اباسین کټواری، ایمل جان او حضرت خان ـ لمسي،

 محمدامین کټوازی اومیوندکټوازی ـ خوریي،

 او حاجی صاحب بشیر، محمدظهوراوډاکټرصاحب محمداسحق ـ دوستان.

دارواښاد حاجی محمدیوسف خان کټوازی دمړیني له کبله چه جنازه پخوا په کابل کی خاوروته سپارل شویده، دوستانوته خبرورکول کیږی چه دنارینه وو فاتحه دیکشنبی په ورځ، د 2014 کال دنومبر پر 16مه نیټه، دماشپښین له دوو ترڅلوروبجو د بروسل ښاردافغانانو دابن سینا په جومات کی اخیستل کیږی. ددوستانوراتګ به دارواښاددروح دخوښئ اودکورنئ اودوستانو دلاصبراوزغم سبب وګرځی.

پته (آدرس) :

16, Rue Guillaume Kennis

 1030 Schaerbeek Bruxelles Belgium

داړیکولپاره شمیری:

0032488758145 0032472917751

په بلجیم په بروسل ښارکی دابن سینا دجومات داداری اودارواښاددکورنئ لخوا

Door Guest