دسپیڅلی هیواد پیغام

: صالحه سنجر

خپل او دګران سپیڅلی هیواد له ټاټی څخه د ګڼه متحدو او نه ماتیدونکو میشتو قومونو جګ آواز ،تاوده سلامونه او نیکی هیلی دافغان رادیو ښاغل لوږ مقام ، د دووی ښاغلیو همکارانو او د دوی له لاری د افغان رادېو ټولو ګرانو آوریدونکو ته په نیکه ګږی کی وږاندی کوم .
مخکی له هر څه دافغان رادیو له ښاغلی مقام څخه یوه نری مننه ، چی ماته یی د اریګی بلنه راکره تر څو وکولی شم خپل نظر او لیکنی د دوی له لاری د نری په ګوټ ګوټ کی د میشته افغانانو په اذهانو کی وراندی ګرم .دلوی رب العالمین څخه غوارم چی ماته د داسی خبرو او لیکنو توانمندی راکری تر څو دوستان می خوشحاله او راضی ، دښمنان می سر ښکته او شرمنده کا ،لاس می پر داسی قلم روان کا ترڅو دنادانو خلکو ذهنونو ته ماته ورکرم . دیوی داسی ستری ونی په شان قوت راکری چی د هغی په ریښه ، ساقه او پاڼو کښی دګران افغانستان ملی یووالی او نه ماتیدونکی غښتلی قوت نغښتی وی .
هوکی !نن ورڅ ټول افغانان په دغه خبره پوه شوی دی ،چی پوره امن او دسولی د رامنڅته کیدل په هیواد کی د تولو میشتو قومونو او پرګنو په دایمی او کلک یوالی او پیوستون پوری اړه لری که ملی يوالی بارور او تأمین شی نو دایمی سوله او امن به زمونږ په هیواد کی حاکم او ټینګ شی .
ګرانو هیوادوالو ! تول سره د تل په شان غښتلی او یو موټی شی ، خپل تاریخی رسالت مو پر ځای او ګران اففانستان د آبادی سوکالی او پرمختګونو لوړو پوړنو ته ورسوی ، ترځو بشری ڼړی ته ثابته شی چی افغانان هیځکله نه غولیږی او نه بیلیږی دوی د بیوستون چګه شمله او نه ماتیدونکی قوت دی .
څرنګه چی وایی :
که پښتون يم که تاجیک يم واړه یو ځان يم
بل ځوک نه يم ای رفيبه يو افغان يم
يوافغان يم
هزاره دی که اوزبک پشه يی که بلوځان دی
پښتانه که تاجيک دی ټول په خټه افغانان دی
په درنښت ستاسو خور صالحه سنجر

Comments are closed.