ډاکتر رحمت ربی زیـرکیا ر

۱۶ اکتوبر۲۰۱۳ـ لاس انجلیس، امریکا

Ramat Zirakyarتنکئ  پښتنې پیغلوټې  ملالې یوسفزۍ  چې د جینکیو د تعلیم کلکه پلوي ده او له دې امله  پرې تیر کال یو پاکستاني طالب د وژنې برید کړی و، د اکتوبر په ۱۱، ۲۰۱۳  یـې  په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بارک اوباما ته خپله اندیښنه څر ګنده کړه: « د بې الوتانده الوتکو بمبارۍ د ترهه ګرۍ اور ته بـبوزی وهي. بې ګناه قربانیان په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي او دغه کار د ولس په منځ کې غضب را پاروي . که موږ  خپل زیار په تعلیم را وڅرخوو، لوی اغیز به پریـږدي». د خواشينئ ځای دی چې د امریکې  په غټو رسنیو کې د  ملالې پورتني دریځ ته پام نه دی شوی. خو که ورته شوی وی او ما نه وي لیدلی یا اوریدلی، بخښنه غواوړم.

 

Malal Yousafzai , the teenage Pashtun education advocate, was  shot point-blank inside the school bus on October 9, 2012, by a Pakistani Talib ( meaning seeker of knowledge/sudent).  On Friday she met with Obamas in the White House and raised her concerns with President Obama that “drone attacks are fueling terrorism. Innocent victims are killed in these acts, and they lead to resentment among the Pakistani people. If we refocus efforts on education it will make a big impact.”

Door Guest