درنو لوستونکو سلام ، تهذيب او مينه

هو ، دسيمې د شاعرپه ادبي انگړ کې دنورو شته ؤ سره سره دا هم خوږه سندره. چې د سيمې په ژبه راسره خبرې کوي ، داسندره ( ميرم لغمان جان د خارج دل مه تنگ شدس) مې پيدا کړه ، که څه هم لوستونکي به وائي سندره زړه شوله او پيدا دې اوس کړو ، بالکل ډيرۍ زړې سندرې دي چې زړې تندې را ماتوي ، دهرې ماضي تخيل شعوري پرمختگ نوئ رنگ او نوئ خيال سره دتيرو يادونو رنگين تصويرونه جوړوي ، آن تردې چې خلک جنون وار دتيرو خوږو خاطرو يادښتونه تازه کوي، زموږ د عمر دحافظې په آرشيف کې به داسې گلورين يادښتونه داسې مينه ناکې سيرې ولري، چې هره شيبه ترې خوند واخلو او هره يوه يې په ځانگړي توگه دقيصو بڼډارونه جوړولئ شي. چې دادې د همدغو يادښتونو د بيلگو سره دتخيل په هجره گئ کې ستاسې سره يم. – دلته مې د ښاغلي سميع الدين افغاني دمحلي اشعارو له مريو نه دغه يوه سندره چې (ميرم لغمان جان د خارج دل مه تنگ شدس) په داسې حال کې چې سندرغاړئ ښاغلي حفیظ کرونګر هم په ډيره هنري ثقافت دې سندرې سره د زړه تنابونه لڼډ کړي دي چې د ليدونکو او اوريدونکو دزړونو اړيکې يې هم د دې سندرې سره وصل کړي دي د دغې سندرې سيمه ايز تأثيرات يو خو دا چې د توپير او تعصب سټه يې ويستلې ده بله داچې تاسې وگورې له هندوکشه تر ، تر پاميره له بولدکه تر اټکه او په تيره بيا دنړۍ په ټولو هيوادونو کې دافغان په نوم څوک ورته څڼې خوځوي څوک اتڼ او څوک هم مستې نڅاوې کوي ،ترې خوند اخلي آو دوطن مينه پرې ماتوي. او دورځې په تيريدو سره لانور هم مينه وال زياتوي دغه سندره دافغانانو ، فردي او ډله ايزو بڼډارونو ته گرمي ورکوي. همدا وجه ده چې زما د بحث موضوع يې هم اوږد کړ . – دهيواد سيمه ايز ، پرگنيز شاعر ښاغلئ سميع الدين افغاني دخپل شاعرانه احساس موخه د (خاپوړو، مڼډو را مڼډو ، پټپټوني او اور وره کو) له کوڅې نه دچهار باغ ، باغ مرزا ، تيرگړي ، چهاردهي ، قرغه یې ، حيدرخاني ، عمرزئ ، عليشنگ او علينگار چې د لغمان پورې په شنو جامو پوخلي سيمې دي ، د دې سندرې د انځوريز پيغام سره مينه والو ته ور پيژندلئ دی ، او په تيره بياسرشوخه کڼډي باغي لغمانۍ ژبه دغه سندره يې لا مالگينه کړې ده ترمخه له دې چې نوموړې سندره بيا ځلي واورو د گران افغاني صيب د ډير عمر په هيله ، او د ده دنورو کليوالي سيمه ايزو شعرونو په تمه. يو. په درناؤې۰

آرين

درنو لوستونکو!راځئ په گډه ددغې کليوالي سندرې دآوريدو لپاره لاندې ټکئ کليک کړو.

https://www.youtube.com/watch?v=XOriRUHm4-Y

میروم لغمان جان

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

ملک بیګانه به مه زندان دیهمزنګ شده

میروم کنر جان درخارج دل مه تنګ شده

میرم کابل جان امریکا دل مه تنګ شده

د باغمرزا د قرغه یي مه اشنایا دارم

هم دعمرزایي و الیشنګ قوم وخویشا دارم

باله د چاردی حیدرخانی انډیوالا دارم

از قلای پشه یي والینګار چه خاطرا دارم

میرم در خانې خود دیګه پای فقیر لنګ شده

میرم کابل جان د خارج دل مه تنګ شده

میروم کنر جان اروپا دل مه تنګ شده

یاد ګلکی استاد چی یک داستان ها میکرد

یګان شیر جنګی را کتیش پاینده هم یکجا میکرد

یادت است ملا استاد چه یک خاندن ها میکرد

ګل و رحم الله وهفته ګل هم چه سازها میکرد

الی خو ساز ها کلې ګډ وډ و جلترنګ شده

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

میرم لوګرجان د سدني دل مه تنګ شده

یک وخت د بازار ترګړی چه بیرو بار بود

سونې دیګري لب دریا چه واره دار بود

چقه جم جوش دترګړی جمعه بازار بود

زیارت و میله د مهترلام صاحب نامدار بود

یاد او وختا الی خو بخت کی ما د جنګ شده

میروم لغمان جان اروپا دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان دلندن دل مه تنګ شده

وخت سال نواست لغمان جان چقه زیبا شده

هر رقم میوه و حاصلات اینجه پیدا شده

وخت غریبی داس درو در همه جا شده

ګر و نیشکر کتي بادرنګ هم پر بها شده

چې خوب مردم ها بود حالې دل مردم سنګ شده

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان کانادا دل مه تنګ شده

بیا که لغمان جان بریم بیا دیګه اشتي کنیم

سنګ د جای خود سنګین بیا انډیوالي کنیم

رنګ جنګه ګم کنیم سم وطنداري کنیم

ګم جنګ طلبا شوه رسم افغاني کنیم

مردم وطن دیګه به تنګ از دست جنک شده

میروم ننګرهار د خارج دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان د اتریش دل مه تنګ شده

————————————-

سمیع الدین افغاني

04/04/2017

Sahil Afghani مه 8, 2014 · سمیع الدین افغاني

Door Guest