زمونږ نجات

شاعر: بسمل  ماښام  راسوځي شپه  راسوځي  شین سهار راسوځي غرمه اوزېړمازدیګری  هم  دا غدار راسوځي  راغلل جامو کې دملیار چې زموږ وطن کړي سمسور  چمن  راسوځي بڼ  را سوځي لاله  زار  راسوځي  دلته  راغلي ګورګښان  په مرستیالي لباس کې  کلي … بشپړه لیکنه

— پوځیانو مات دکلا ورکړ:امرالدین سرحد

تا څې کیسي دجنګ کولي سترګو مې اوښکې تویولي تودي،تودي ستونی ته،لاړي دژوند سلګۍ څې مالیدلی سترګو مې اوښکې تویولي پوځیانوویښ کړو نیمه شپه کښې ډزي ېې پیل کړي دروازه کښې برګ ښکاریدل وحشت یې پیل کړ ډزي په هر … بشپړه لیکنه

……..لا تر څو

 حسن خان درمل پورته مې له خولې څخه بې شماره ډیر آهونه شول بیا په دغه ښار باندي د وینو بارانونه شول چیغي او نارې مې له هر خوا نه تر غوږو شولې جوړ چې کور په کور کي له … بشپړه لیکنه

هغه ماښام:امرالدین سرحد

په یاد دی راوړه هغه شپه ته هغه ماښام هغه شیبه ته څې ما اوتا په پټه پټه دواړه له کوره ووتلو زاړه کنډونه تیریدلو واوره له پاسه اوریدله په وچه مځکه خوریدله ماوتا یوبل څې کتل کړل په مینه … بشپړه لیکنه

له مودو مودو راهسې

 لیکوال:ذمیرحیدر له مودو مودو راهسې پر یو چا باندې مین یم هغه هم پر ما مینه ښه پوهیږم چې پرې ګران یم خو چې کله مخامخ شو هیڅ هم نه وایو یو بل ته دا چې ولې پټه خوله شو … بشپړه لیکنه

احمدشاه بابا

شا عر : امرالدین سرحد احمدشاه باباخبري دور دانی دی مرغلري فلسفې منطق یې لاره په کړند لارکښې بهادري «»«»«» ستر سالارد قوتونو پوه افغان د لوړفکرونو زیږتاریخ نه یې جوړشوی سترښونځې دسیاستونو «»«»«» کارنامي یې د ویاړونو غټ قوت شود … بشپړه لیکنه

غلمینه ډوډۍ

لیکوال:امرالدین سرحد کورکښې لرو زړه مینځلي شړۍ میلمه ته ږدو غوړه غلمینه ډوډۍ چاته مونږ نه ګوروپه بدوسترګو لانجي اوغوټي خلاصه وپه جرګو راغواړو تاسي څې جرګي منۍ کور کښې لرو زړه مینځلی شړۍ مونږه انسان دخدای بنده بللی دنړۍ … بشپړه لیکنه